Tarieven en Vergoedingen

Tarieven
De kosten voor het eerste onderzoek starten vanaf 60,- euro. De kosten zijn afhankelijk van de keuze van behandeling en worden met u besproken tijdens het eerste consult.

Vergoeding aanvullende verzekering
Indien u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten vergoeden veel zorgverzekeraars podotherapeutische behandeling gedeeltelijk of volledig. Het eigen risico is niet van toepassing.

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het gekozen pakket. Wij adviseren u dit in uw polisvoorwaarden te controleren. Na het ontvangen van de nota kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Het verzekerde bedrag wordt in de meeste gevallen aan u overgemaakt. U betaalt het totale bedrag rechtstreeks aan onze praktijk.

Voetzorg Houten is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt vaak vereist door de verzekeringsmaatschappij.

Algemene voorwaarden
De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk en van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij vervolgafspraken die betrekking hebben op een eerdere overeenkomst zijn dezelfde bepalingen van toepassing. Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren geschieden, telefonisch of via e-mail. Bij niet of te laat annuleren zijn wij genoodzaakt om de verzuimde tijd in rekening te brengen.

Betalingen geschieden per PIN of contant.

Vergoedingen kunnen per verrichting en per verzekering verschillen. U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de zorg die uw eigen zorgverzekeraar vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Restitutie. De behandelaar verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunnen worden voorgelegd aan de behandelaar.

Klachtenregeling: Voetzorg Houten is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Deze is aangesloten bij de klachtencommissie voor paramedici.

Wilt u een afspraak met ons maken?

Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 7:30u – 18:00u, u kunt ook via onze website een afspraak maken. Er is geen wachttijd voor zowel podotherapie als pedicure!

T: 030 – 274 62 46
M: info@voetzorghouten.nl

Podotherapeut Paul van Dorst

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel: 030 - 274 62 46
Mail: info@voetzorghouten.nl

Pedicure Ellie Saes

Pedicure voor reumatische en diabetische voeten
Tel: 06 - 53 51 73 60